Kartičkové aktivity som pre Vás vytvorila v programe KARTIČKY. Po kliknutí na obrázok cvičenia sa otvorí nové dialógové okno, ktoré daj uložiť na plochu svojho počítača. Po uložení sa ti objaví na monitore zelená korytnačka. Dvojklikom ju otvoríš a počítaču dovolíš, aby ho spustil.
Ročník: prvý
Predmet: Matematika
Téma: Doplň správne znamienka
Ročník: druhý
Predmet: Matematika
Téma: Netradičná úloha
Ročník: prvý
Predmet: Matematika
Téma: Žirafkové priraďovanie
Ročník: prvý
Predmet: Matematika
Téma: Sudoku s trojuholníkmi
Ročník: druhý
Predmet: Matematika
Téma: Zoraďovanie čísel
Ročník: prvý
Predmet: Matematika
Téma: Malé reťazovky
Ročník: druhý
Predmet: Matematika
Téma: Súčet a rozdiel
Ročník: prvý
Predmet: Matematika
Téma: Rozklady do 10
Ročník: prvý
Predmet: Matematika
Téma: Sloníkové sudoku
Ročník: druhý
Predmet: Matematika
Téma: Počítanie do 100 s prechodom
Ročník: druhý
Predmet: Matematika
Téma: Sčítacie pyramídy
Ročník: prvý
Predmet: Matematika
Téma: Počítanie do 10
Ročník: prvý
Predmet: Matematika
Téma: Počítanie do 10
Ročník: druhý
Predmet: Matematika
Téma: Numerické počítanie do 20
Ročník: druhý
Predmet: Matematika
Téma: Numerické počítanie do 20
Ročník: druhý
Predmet: Matematika
Téma: Počítame do 20 s prechodom
Ročník: druhý
Predmet: Matematika
Téma: Magické štvorce
Ročník: druhý
Predmet: Matematika
Téma: Klikačková aktivita
Ročník: druhý
Predmet: Matematika
Téma: Hľadaj zaujímavé výsledky
Ročník: druhý
Predmet: Matematika
Téma: Učíme sa desiatky a jednotky
Ročník: prvý
Predmet: Matematika
Téma: Poznávame geometrické útvary
Ročník: prvý
Predmet: Matematika
Téma: Číselné rady do 20
Ročník: prvý
Predmet: Matematika
Téma: Priraďujeme čísla do 6
Ročník: druhý
Predmet: Matematika
Téma: Sčítanie a odčítanie celých desiatok
Ročník: druhý
Predmet: Matematika
Téma: Sčítanie a odčítame celých desiatok
Webdesign: Danica Slašťanová         danicaslastanova@gmail.com         Grafika: Ján Slašťan jr.