Ak sa ti už nechce hrať s hračkami, pohraj sa na tejto stránke.
A ešte sa aj niečo naučíš.

Ročník: druhý
Predmet: Matematika
Téma: Precvičovanie sčítania a odčítania do 100
Ročník: druhý a tretí
Predmet: Anglický jazyk
Téma: Precvičovanie názvov zvierat
Ročník: prvý
Predmet: Prírodoveda
Téma: Ako rozprávajú zvieratká
Ročník: tretí
Predmet: Vlastiveda
Téma: Ako poznám svetové strany
Ročník: prvý
Predmet: Matematika
Téma: Poznávame farby
Webdesign: Danica Slašťanová         danicaslastanova@gmail.com         Grafika: Ján Slašťan jr.