nazov.jpg

Zvolaj všetky zvieratká na večeru. Nezabúdaj na to, že rozumejú iba anglicky. Klikni myškou na číslo v krížovke a napíš zvieratko do rámika. Ak nevieš, použi tlačidlo HELP. Ak to vieš, napíš a stlač tlačidlo FINISH. Ak sú už zvieratká v ohrade stlač DINNER. Bude sa papať.
       1      
2      3         
  4           
           
5    6       7    8    
           
        9     
10        11       
     12        
13