DOPRAVNÉ POČÍTANIE DO 100

0.gif=0 1.gif=10 2.gif=20 3.gif=30 4.gif=40 5.gif=50
6.gif=60 7.gif=70 8.gif=80 9.gif=90 10.gif=100

Každý obrázok má svoje číslo. Vypočítaj obrázkové príklady. Ak skončíš, stlač tlačidlo exit.gif.
2.gif + 6.gif = 7.gif - 3.gif = 5.gif + 3.gif = 1.gif + 4.gif =
10.gif - 3.gif = 8.gif - 2.gif = 9.gif - 5.gif = 6.gif + 1.gif =
3.gif + 7.gif = 4.gif - 4.gif = 2.gif + 5.gif = 9.gif - 1.gif =
10.gif - 8.gif = 1.gif + 4.gif = 3.gif + 3.gif = 4.gif + 6.gif =
5.gif - 2.gif = 6.gif - 0.gif = 7.gif - 5.gif = 7.gif + 2.gif =