Slová s dvojhláskami

Interaktívne cvičenie zamerané na opakovanie dvojhlások

Napíš slová do okienok. Ak vieš - stlač tlačidlo Nahraj odpoveď, ak nevieš, pomôž si tlačidlom Poraď mi.