POČÍTAME DO 100

Vypočítaj príklady na sčítanie a odčítanie do 100. Výsledky vyberaj z roletky.
23 + 45 =
54 - 52 =
76 - 31 =
99 - 44 =
67 + 12 =
78 - 48 =
90 - 40 =
51 + 38 =
16 + 75 =
28 + 45 =
67 - 43 =
33 - 11 =
95 - 90 =
10 + 48 =
37 + 23 =
17 + 64 =
63 - 53 =
75 + 7 =
60 - 8 =
44 + 35 =