Počítame do 20

Priraďovacie cvičenie

Presuň správny výsledok ku príkladu. Ak skončíš, skontroluj si svoju prácu kliknutím na tlačidlo SKONTROLUJ.