Rozlišovacie znamienka

Priraďovacie cvičenie

    
Priraď správne rozlišovacie znamienka k slovám, ktorým tieto znamienka chýbajú. Ľavým klikom myšky chyť správne znamienko a posuň ho k slovu. Ak máš všetko hotové, stlač tlačidlo "Vyhodnoť". A šikovne, lebo ti už beží čas.