Hot Potatoes

SAMOHLÁSKY

Testík pre druhákov

  
Prečítaj si otázky a označ správne odpovede. Aby si ich videl všetky, klikni na tlačidlo vpravo.