Zdravie a choroba

Interaktívne cvičenie

  
Prečítaj si otázku a kliknutím pomocou myšky si vyber správnu odpoveď. Pracuj šikovne, lebo máš na to iba 10 minút.